VKM

Adam Laboš

Agatka Kľučarová

Alenka Majerská

Dávid Vico

Dominik Sviatko

Filip Petrík

Rastislav Hurka

Sofia Takáčová

Tomáš Horňák