Výkonný výbor

predseda popredseda hospodár členka výboru
Jozef Kacvinský Lívia Drotárová Milan Sepeši Lucia Hurková
člen výboru
Martin Vico