Darujte 2%

Tak ako po iné roky aj tento rok je STO Valaliky poberateľom 2% z Vašich daní. Vás to nestojí nič a môžete tak urobiť dvoma spôsobmi. Buď nám doručíte potvrdenie o zaplatení dane za rok 2014 v ktorýkoľvek pracovný deň v poobedňajších hodinách do športovej haly Valaliky a my všetko urobíme za Vás. Alebo, ak potvrdenie o zaplatení dani spolu s vyhlásením o umiestnení svojich 2% odnesiete na svoj daňový úrad.

obchodné meno alebo názov: Stolnotenisový oddiel Valaliky
sídlo-obec, PSČ, ulica, číslo: Stolnotenisový oddiel Valaliky, 04413, Poľná 8
právna forma Občianske združenie podľa zákona č.83/1900
identifikačne číslo prijímateľa (IČO/SID): 17150493